Newsserver inn på RedHat 7.0

Jeg vil i denne artikel sætte fokus på inn newsserveren, som er lidt vanskelig at få til at køre. Ikke fordi den har en sær syntaks i konfigurationsfilerne, men fordi den er meget skrøbelig når det gælder filrettigheder. Det var ihvertfald mit indtryk da jeg endelig fik den til at køre. Jeg havde root som ejer af adskellige filer som skulle tilhøre news.

Jeg vil lige kort gennemgå hvilke småting der lige skal gøres efter installationen af inn.

De filer der skal arbejdes med er:

/etc/news/nnrp.access
/var/lib/news/active (skal måske laves)
/var/lib/news/history (skal måske laves)
/var/lib/news/history.dir (skal måske laves)
/var/lib/news/history.pag (skal måske laves)
/var/lib/news/newsgroups

Det første vi gør er at oprette vore egne newsgroups.
Det gøres i biblioteket /var/spool/news/articles. I dette bibliotek skal der oprettes nogle underbiblioteker som senere vil virke som vore newsgroups. Jeg opretter i mit tilfælde to newsgroups 1. steffer.news 2. steffer.linux. Jeg logger ind som root og laver bibliotekerne:

/var/spool/news/articles/steffer
/var/spool/news/articles/steffer/news
/var/spool/news/articles/steffer/linux
/var/spool/news/articles/test
/var/spool/news/articles/control
/var/spool/news/articles/control/cancel
/var/spool/news/articles/junk
/var/spool/news/articles/jo

Test, control, control.cancel, junk, jo er aller default for inn som skal være der for at den kan handle rigtig på fejl.

Når disse er oprettet kører jeg lige kommandoen:

chown -R news.news /var/spool/news/articles

Så mine nye biblioteker alle ejes af brugeren news og tilhører gruppen news.
Så går jeg ind i /etc/news/nnrp.access den skulle gerne se således ud:

#Default to no access
*::-no- : -no- :!*
#Allow access from localhost
localhost:Read Post:::

Nu tilføjer jeg så linjerne:

*:Read Post:::steffer.news
*:Read Post:::steffer.linux

  Hvad siger dette så? Ja det er ganske simparing;? Ja det er ganske simpel

netværk:rettigheder:brugernavn:adgangskode:newsgroup

Netværket som skal have adgang ville naturligt være dit maskindomæne, og du kan sætte * for at gælde alle.  Rettighederne kan være Read, Post eller begge dele. Brugernav og adgangskode siger næsten sig selv, det kan du selv bestemme. Newsgroup ville naturligt være dine oprettede newsgroups.

I mit eksempel har jeg givet alle netværk adgang til at læse og skrive uden noget brugernavn og adgangskode til begge mine nye newsgroups .

Når dette er k Når dette er klaret skal man lave en active fil og en history.
Det gøres med kommandoerne:

makeactive > /var/lib/news/active
makehistory -f /var/lib/history

Disse nye filer skal også ejes af news og tilhøre gruppen news og det vi ændrer hurtigt og sikkert med kommandoen:

chown -R news.news /var/lib/news

Min active fil ser så således ud:

 

test 0000000000 0000000001 y
control 0000000000 0000000001 y
control.cancel 0000000000 0000000001 y
junk 0000000000 0000000001 y
jo 0000000000 0000000001 y
steffer 0000000000 0000000001 y
steffer.news 0000000000 0000000001 y
steffer.linux 0000000000 0000000001 y

Nu kan du så starte inn med kommandoen:

/etc/init.d/innd start

Hvis den starter uden brok prøv da at tilslutte dig newsserveren v.h.a. Netscape Messenger. Du sætter newsserve. Du sætter newsserver adressen til maskinens IP. Hvis du ikke kan få kontakt til inn må du tjekke filrettighederne på /var/spool/news/articles biblioteket og alle underbiblioteker de skal have flg. rettigheder:

drwx-rwx-r-x news news biblioteksnavn

Og tjek også lige /var/lib/news/active og /var/lib/news/history, /var/lib/news/history.dir og /var/lib/news/history.pag de skal have samme rettigheder.

Når det er på plads skal inn lige genstartes og det kandu med kommandoen:

 

/etc/init.d/innd restart

Så prøv igen, du skulle gerne have forbindelse med newsserveren og være istand til at se dine egne newsgroups. Og du kan subscribe dem og prøve at poste en velkommen hilsen og føle dig lykkelig :-)

Har du problemer, rettelser, kommentarer eller tilføjelser er du velkommen til at kontakte mig via email.

Kevin Steffer
Kontakt mig